Hlavní rektor a děkan univerzity pravé moudrosti je Duch svatý

„Toto vám pravím,“ říká Ježíš apoštolům večer před svou smrtí, „dokud jsem s vámi.“ Už dlouho s apoštoly nebude. Toto jsou poslední minuty, kdy se Ježíš loučí. Představte si otce, který by se loučil…
Zedad
Člověk má vlastně protekci na nejvyšších místech
Marian7 and 3 more users like this.
Marian7 likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
krumpeľ likes this.
Zedad likes this.