lv.news
60

Sinodes bīskapi apmeklē dēmonisko krusta ceļu

250 Amazones sinodes locekļi un dalībnieki, ieskaitot bīskapus, priesterus un māsas, 19. oktobrī organizēja pagānu krusta ceļu Via della Conciliazione. Kā gaidīts, ievērojamo lomu spēlēja kailais …