Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
36

Sarah: "Tôi không đời nào đối lập với Francis"

Hồng Y Robert Sarah hối tiếc rằng ông được đặt "lên đầu danh sách những người chống đối Giáo hoàng Francis" mặc dù ông đã nói rằng "bất cứ ai chống lại Giáo hoàng đều ở ngoài Giáo hội". Trao đổi với …