Francis biến Chúa Kitô thành Phật hoặc Mohammed

Đối với đại đa số các thông dịch viên, tuyên bố Abu Dhabi của Francis có nghĩa là Thiên Chúa muốn các tôn giáo khác theo cách mà Người muốn Kitô giáo "dừng lại hoàn toàn", Cha Thomas Weinandy