vi.news
33

Nữ tu tu hội cổ lễ mới bắt đầu ở Minneapolis

Một cộng đồng gồm bốn chị em được thành lập gần đây đã cư trú tại giáo xứ của Hội Huynh đệ Thánh Peter (FSSP) ở Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ. Giám mục phụ tá của quận Minneapolis, Andrew Cozzens,…