zchnks
15543

SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM: VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ. ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ. KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, …More
SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM:
VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.
ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.
KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI.
EVANGELIUM SV. JANA 8, 44
pšenka
Tobě zchnks , mnohé díky za vklady. Jsem zase o něco svobodnější
v Kristu našem Pánu.
pšenka

...Naslouchejme tedy samotnému Bohu mluvícímu skrze proroka Izajáše: ‚Já to jsem,
kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý ,základ
nejpevnější, kdo věří, nemusí spěchat
. /Izajáš 8,17/...
zchnks likes this.
4 more comments from pšenka
pšenka
Bohu drahý zchnks tento vklad by mohl být také jakousi odpovědí na - tvoje "rozpory"

zchnks 28.4.2014 14:15:42

... Římskokatolická církev tedy není nástupcem apoštola Petra, jako spíše
římského císařského impéria, jak už to její hierarchická a totalitní kontrola tak neotřesitelně demonstruje
...
gloria.tv

p.s. Římani -zanechali nám zmatek nad zmatek Bohu díky máme Svatého Ducha!
pšenka
pšenka 29.4.2014 18:18:58
gloria.tv - Papežství nemá základ v Božím Slově!

Stojí zato si to pozorně přečíst. Ten pan farář /nevím sice jméno/ to
dal do správné lajny. Také se dovíte ,že Pán Ježíš Kristus svěřil všeobecnou péči
o duše do ochrany Svatého Ducha a ne římského Biskupa.
pšenka
gloria.tv - Papežství nemá základ v Božím Slově!

...Moc klíčů se týkala téhož zjevení osoby Ježíše Krista...byl to apoštol Petr kdo
vykonal toto počáteční hlásaní/Židům i pohanům/.Následnictví tohoto prorockého
pověření není možné, jelikož bylo jen jedniné otevření království Božího pro
Židy i pro pohany...
pšenka
zchnks
pšenka
Pochválen buď Ježíš Kristus, až na věky věků. Amen!
zchnks likes this.
pšenka
Kdo není v Kristu nemůže být v Pravdě.

Otevřete svá srdce Kristu křesťané v pokání a v modlitbě!
6 more comments from pšenka
pšenka
Bez zaváhání řeknu, že všichni hierchové zvláště součastných jsou capy,
jdoucí za hlasem pána tohoto světa, lháře a vraha .

I vámi všemi vážená ČBK je shromáždění obyčejných kozlů, kteří neslyší
hlas Božího Beránka
pšenka
Dle čeho vážení rozeznáte ovce , kráčející za hlasem Krisotvým od
capů jdoucími za lhářem, pánem tohoto světa?
pšenka
Nebo snad tito? gloria.tv
pšenka
A co tito, ti se zaplétají do sítí svých lží jsou to Kristovci ? či židovci

Ševčuk lže, ani brvou nehne
pšenka
Teď ještě rozeznat jak je to mezi "zástupci" Boha na zemi:

gloria.tv
pšenka
Teď ještě rozeznat kdo z koho je mezi tzv. křesťany.