teologiapolityczna.pl
cedcde

21 maja. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dz 14,19-28) Do Listry nadeszli żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. …