Boží slovo na den 15.5. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš zvolal hlasitě: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako …
Matýsku, pokud směřuješ to vágní psaní ke mně musím tě zarmoutit. A nerad bych opakoval můj předchozí komentář :)
Mates5485
Kallistratos
pred 2 hodinami

Ty si pacient od narodenia asi si spadol na hlavu a to tak aj vyzerá roky,rokúce čo tu šíriš vrátane fotky čo si sedel na hajzli Miroslav. :)
Keď toto popieraš čo som napísal nie si kresťan ty alahové decko.
Vilém and one more user like this.
Vilém likes this.
Barbarin likes this.
Přečetl jsem si tento komentář a děkuji lékařům, že umožňují pacientům v ústavech přístup k internetu a nebo spíše blahopřeji k nejdelší větě v dějinách portálu Gloria. Tv :)))
---------------------------------------------------------------------------
Mates5485
pred 5 hodinami
Bohumila
Kallistratos
Mirosu? Nevíš jaký význam má TO co drží Pán Ježíš na levé ruce?
Mirošu,Monku teraz pod nickom…More
Přečetl jsem si tento komentář a děkuji lékařům, že umožňují pacientům v ústavech přístup k internetu a nebo spíše blahopřeji k nejdelší větě v dějinách portálu Gloria. Tv :)))
---------------------------------------------------------------------------
Mates5485
pred 5 hodinami
Bohumila
Kallistratos
Mirosu? Nevíš jaký význam má TO co drží Pán Ježíš na levé ruce?
Mirošu,Monku teraz pod nickom Kallistratos ty nepovie lebo nevie nič tak ako ty, pretože sám nevie o tom ani ty,že je iba práve jedine sväté náboženstvo kresťanstvo - kresťanský katolicizmus a že je iba jediná - jedná pravá svätá katolícka apoštolská Kristová Cirkev,ktorú Ježiš Kristus založil zo svojimi apostolmi a ktorá vedie do večnosti a kde je jediná spása duše,ducha a záchrana človeka lebo pekelné brány svätú Cirkev nepremožu do konca sveta dokým nepríde Ježiš Kristus druhý príchod na tuto zem a všetko ostatné sú jedovaté svetské sekty vrátane toho čo šíriš väčšinou a kde si začlenená aj ďalšie svetské falošné náboženstvá a falošné svetské cirkvi,ktoré šíria mor a skazu človeka a jeho duše a tým pádom samozrejme prichádza zatratenie. Ty bohumilo a Kallistratos obidvaja sektári.
Mates5485
Bohumila

Kallistratos

Mirosu? Nevíš jaký význam má TO co drží Pán Ježíš na levé ruce?

Mirošu,Monku teraz pod nickom Kallistratos ty nepovie lebo nevie nič tak ako ty, pretože sám nevie o tom ani ty,že je iba práve jedine sväté náboženstvo kresťanstvo - kresťanský katolicizmus a že je iba jediná - jedná pravá svätá katolícka apoštolská Kristová Cirkev,ktorú Ježiš Kristus založil zo svojimi …More
Bohumila

Kallistratos

Mirosu? Nevíš jaký význam má TO co drží Pán Ježíš na levé ruce?

Mirošu,Monku teraz pod nickom Kallistratos ty nepovie lebo nevie nič tak ako ty, pretože sám nevie o tom ani ty,že je iba práve jedine sväté náboženstvo kresťanstvo - kresťanský katolicizmus a že je iba jediná - jedná pravá svätá katolícka apoštolská Kristová Cirkev,ktorú Ježiš Kristus založil zo svojimi apostolmi a ktorá vedie do večnosti a kde je jediná spása duše,ducha a záchrana človeka lebo pekelné brány svätú Cirkev nepremožu do konca sveta dokým nepríde Ježiš Kristus druhý príchod na tuto zem a všetko ostatné sú jedovaté svetské sekty vrátane toho čo šíriš väčšinou a kde si začlenená aj ďalšie svetské falošné náboženstvá a falošné svetské cirkvi,ktoré šíria mor a skazu človeka a jeho duše a tým pádom samozrejme prichádza zatratenie. Ty bohumilo a Kallistratos obidvaja sektári.
Barbarin likes this.
Melánia456 likes this.
Zedad
V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem, a Šavel.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Boží slovo se šířilo a rozrůstalo. Když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou Jana, kterému říkali Marek. V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Boží slovo se šířilo a rozrůstalo. Když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou Jana, kterému říkali Marek. V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem, a Šavel. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal!“ Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je. Tak oni, vysláni od Ducha svatého, přišli do Seleukie. Odtamtud odjeli lodí na Kypr. V Salamině vystoupili a kázali Boží slovo v židovských synagogách.
Sk 12,24-13,5a

Žalm:
Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
Nebo: Aleluja.

Bože, buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

Nechť se lidé radují a jásají,
že soudíš národy spravedlivě
a lidi na zemi řídíš.

Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ.
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země!
Zl 67

Evangelium: Jan 12,44-50

Církevní kalendář:
sv. Isidor (+1130)
Chudí španělští rodiče vložili do jeho srdce zbožnost a lásku k Bohu i k bližnímu. Stal se rolníkem u madridského statkáře, později se oženil. Ráno vždy začínal účastí na první bohoslužbě a práci začal a končil modlitbou. Žil spravedlivě pro čest a chválu Boží. Sám chudý ještě podporoval chudé. Příležitost k dobrým skutkům nikde nepřehlížel a žádná námaha ho neodradila.
více: catholica.cz
Zedad likes this.