Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
predex
109

Sw Jan Kanty - hymn Jagielonów.

Zapomniany hymn Polski Jagiellonów, mówiący o pochodzeniu Polaków od wnuka Noego, Jona czyli Jawana lub Joanesa (lac.). Gentis Polonæ Gloria - Polski przekład I ......Chwalebny Narodzie Polan (Polski…