vi.news
35

"Tôi đã hiểu và tôn trọng những thành quả đẹp nhất của việc thực địa hóa của phương Tây" - Hồng Y …

"Chính sự thuộc địa hóa của phương Tây đã cho tôi đức tin", Hồng Y Robert Sarah nói với TVLibertés (ngày 8 tháng 4). Đối với ông đây là một "món quà tuyệt vời", "Nếu tôi có thể trò chuyện điều với …