ľubica
141.2K

Pápež BenediktXVI. :" Byl by na omylu, kdo si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno."

Významný rozhovor Benedikta XVI. s P. Ingo Dollingerem prof. dr. Dollinger 18. května 2016 Neuposlechnout Nejsvětější Pannu, vyslanou od Boha, je hřích proti Duchu Svatému. Prohlásila to sestra Lucie…
ľubica
ľubica
One more comment from ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
2 more comments from ľubica
ľubica
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastane ďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, protože …More
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastane ďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, protože jsem osobně mluvil s německým teologem a rektorem semináře, který je dlouholetým blízkým přítelem papeže Benedikta.
Když byl papež Benedikt ještě kardinálem, někdy kolem roku 1990 prozradil svému příteli, že ve třetím fátimském tajemství Naše Paní varuje před změnou liturgie, a doslova před tím, nemíchat vnější cizí elementy do katolické liturgie.
Což však je samozřejmě s novou mší papeže Pavla VI. přesně to, co se udělalo. Prvky protestantismu jak v symbolech, tak formulacích liturgie se vnesly a zamíchaly do katolického rámce v takovém rozsahu, že tvůrci nového ritu rozhodně prohlásili, že to již není římský ritus, ale nový výtvor.
Otec Joseph Gelineau byl pravou rukou arcibiskupa Annibale Bugniniho, který je architektem nového ritu mše. Oba, P. Gelineau a arcibiskup Bugnini, jasně prohlásili, že Novus Ordo Missae je novým výtvorem, že starý ritus mše, římský ritus, je zničen. Papež Pavel VI. v listopadu 1969 ohlásil, že to bude nový ritus mše.
Není tedy žádná pochybnost ohledně nové liturgie, – Novus Ordo liturgie – že je nějak revizí a pokračováním římského ritu. Ne. Je to odtržení od katolické liturgické tradice.
Naše Paní Fátimská tedy ve třetím tajemství varovala, aby se nečinil konkrétně tento druh změny v liturgii. Přesto papež Pavel VI. šel dál a stejně tyto změny učinil.
Naše Paní také varovala, že bude v Církvi špatný koncil, který zapříčiní velké pohoršení. A samozřejmě to byly dokumenty Druhého vatikánského koncilu – konstituce o liturgii - které daly podnět papeži Pavlu VI. k reformě liturgie tak katastrofálním způsobem, který zapříčinil takovou ztrátu víry a zmatení v Církvi.
Tak tedy sám kardinál Ratzinger řekl blízkém příteli, že tato varování ve třetím fátimském tajemství dala Naše Paní, abychom neměnili mši.
Poté, co se tohle stalo, německý teolog, o kterém mluvím, se vrátil zpět do jihoamerické země, kde byl rektorem semináře, a vykládal mladému knězi, co mu kardinál Ratzinger vyprávěl. A přesně když vyprávěl, že Naše Paní varovala před změnou mše, a že přijde špatný koncil v Církvi, oba uviděli sloupec kouře stoupající od podlahy. Ale podlaha byla mramorová. Nemohl to být žádný přirozený jev. Na oba, mladého kněze a starého německého rektora, to učinilo takový dojem, že vypracovali dokument a poslali jej kardinálu Ratzingerovi.
Kardinál Ratzinger pak 26. června 2000 světu zveřejnil dokument /o třetím tajemství/, který obsahoval vizi „biskupa v bílém“ a tvrdil, že je v tomto dokumentu obsaženo celé tajemství. Přesto se dá /dokument/ chápat jen tím způsobem, kdy řekneme, že /kardinál/ používá mentální rezervaci (výhradu před druhou stranou – pozn. překl.). To, co Naše Paní vyložila slovy je už skrytě obsaženo symbolicky v té vizi.
Starý německý kněz, Ratzingerův dlouholetý osobní přítel, učinil poznámku ke skutečnosti, že když byla vize třetího tajemství zveřejněna, neobsahovala ty věci, ty části třetího fátimského tajemství, které mu kardinál Ratzinger prozradil o deset let dříve. Německý kněz – Otec Döllinger – mi řekl, že tato otázka ho pálila v mysli v den, kdy s kardinálem Ratzingerem koncelebroval mši. Otec Döllinger mi řekl: „Konfrontoval jsem s tím přímo kardinála Ratzingera.“ Samozřejmě se zeptal kardinála Ratzingera: „Jak tohle může být celé třetí tajemství? Pamatuješ, co jsi mi předtím řekl?“
Kardinál Ratzinger byl zahnán do kouta. Nevěděl, co říct, a tak na svého přítele vyhrknul německy: „Wirklich gebt das der etwas“, což znamená: „opravdu je tam něco víc“. Tím myslel, že je něco víc ve třetím tajemství. Kardinál to řekl docela jasně.
více:
vendeecz.blogspot.sk/…/tajemstvi-varov…
ľubica
Dollinger vyslovil velké podivení nad reakcí Vatikánu a znovu potvrdil svou původní výpověď.
Peter(skala)
Martin5582
Ach vy slepí a hluchi ľudia...


..to iste by mohol povedať aj Tebe... nemyslíš?
Prečo Ty neveriš?
Filofej
Good job,Peter(skala)!
Konšpirátori si však vymyslia ďalšiu halúzku,pretože to je ich droga a bez toho nemôžu žiť.
ľubica
2 more comments from ľubica
ľubica
Stotožnujem sa s tými čo na nemeckej sekcii tvrdia že došlo k manipulácii , resp. k donúteniu Jeho svätosti, em. pápeža Benedikta XVI. k vyjadriť toto akože ´dementi ´, presne ako vtedy ked musel odstupiť, lebo robili na neho nátllak..... tak aj teraz...... líšky a vlci útočia, chcú aby vravel to čo oni nadiktujú a..... a by sa ľudia neznepokojovali a bol všade akože pokoj......., mrzí ma, že k …More
Stotožnujem sa s tými čo na nemeckej sekcii tvrdia že došlo k manipulácii , resp. k donúteniu Jeho svätosti, em. pápeža Benedikta XVI. k vyjadriť toto akože ´dementi ´, presne ako vtedy ked musel odstupiť, lebo robili na neho nátllak..... tak aj teraz...... líšky a vlci útočia, chcú aby vravel to čo oni nadiktujú a..... a by sa ľudia neznepokojovali a bol všade akože pokoj......., mrzí ma, že k tomu dochádza , tí ktorí máte radi Benedikta XVI., modlite sa za neho
Drittes Fatima-Geheimnis unvollständig? - Papst Benedikt XVI. schreitet ein!
ľubica
Joseph Ratzinger údajně přiznal, že třetí fatimské tajemství nebylo zveřejněno celé (+ dementi), tak toto teda nechápem !!! .... je to správa z tedeum.cz datum 21.05.2016