Language
1 4 462
Anton Čulen

Historik František Vnuk: Niekoľko poznámok k súčasnej ofenzíve za zrušenie povinného celibátu

V posledných týždňoch sa predmetom veľkého záujmu médií stal kňazský celibát. Záujem vyvolala knižná publikácia Tragédia celibátu – mŕtva manželka. Kniha, ktorá pozostáva z 12 kapitol, je spoločných … More
Bratia a sestry
Ale ako hovorí slovenské porekadlo, “čert nikdy nespí” a nikto nie je imúnny pred jeho nástrahami. Ani kňazi nie. Dôrazne to povedal Petrovi jeho Majster: “Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera.“ (Luk 22, 31-32). Ako vieme, pri tom preosievaní, Šimon-Peter obstál, Judáš Iškariotský prepadol.