Bractwo św. Piusa X: kwietniowy list oskarżający Franciszka o herezję to "strata czasu"

W niepodpisanym i całkowicie przeciętnym oświadczeniu z 17 maja Bractwo Kapłańskie św. Piusa X (FSSPX) uderzyło w kwietniowy list oskarżający papieża Franciszka o herezję, pod którym do dziś podpisa…
Czy ktoś szerzej o tym liście usłyszał? Zamiecione pod dywan, sygnatariuszy się podda represjom i zniszczy, psy szczekają, karawana jedzie dalej.
Schizma nie jest najgorszym rozwiązaniem, kiedyś przyjdzie w końcu taka konieczność opuszczenia nierządnicy.
Canis Domini ~ przeczytałem i tutejsze streszczenie prawdziwie oddaje zamiary tego listu. Czyli rozciągnięcie winy indywidualnej za herezje Franciszka na cały Kościół, w tym kilku papieży. p.s. W błędnym wnioskowaniu FSSPX, i większości modernistów w Kościele jest fałszywa bazowa przesłanka, że oprócz Franciszka nie ma innego papieża (Benedykta XVI) ponieważ zrezygnował i że nie jest papieżem. …More
Canis Domini ~ przeczytałem i tutejsze streszczenie prawdziwie oddaje zamiary tego listu. Czyli rozciągnięcie winy indywidualnej za herezje Franciszka na cały Kościół, w tym kilku papieży. p.s. W błędnym wnioskowaniu FSSPX, i większości modernistów w Kościele jest fałszywa bazowa przesłanka, że oprócz Franciszka nie ma innego papieża (Benedykta XVI) ponieważ zrezygnował i że nie jest papieżem. Rzeczywistość jest niestety odmienna i jej przyjęcie prowadziło by do formalnej schizmy i powstania małego Kościoła pod zwierzchnictwem pp Benedykta w przypadku zadeklarowania mu lojalności...