Language
1 388

Jak Żydzi w Radziłowie przyczynili się do wywózki Polaków na Syberię 1941

Z pamiętnika Piotra Wiśniewskiego (1898 - 1993), mieszkańca Radziłowa Zachowano oryginalną pisownię. W dniu 1.09.1939 r wybuchła wojna z Hitlerem. Handel zamknięty. Towar wyprzedany, reszta schowana…