vi.news
74

"Tôi không muốn thuộc về Giáo hội Pachamama thần tượng" - Giám đốc ICEL

Cha Andrew Wadsworth, giám đốc điều hành của Ủy ban Thư ký Quốc tế về Phụng vụ Tiếng Anh (ICEL), đã công khai chỉ trích Thượng hội đồng Amazon liên quan nguyện vọng về parrhesia của Francis. Wadswo…