KAŽDÝ SI ZVOLÍ, CO CHCE MÍT

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 29. března 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/marzo.html Boží lidé: Ve zbožňování Boha jednoho a Trojičného, řekně…
Vyzývám vás, abyste se modlily bez přestání [1Thes 5, 17], aby vás neobklopila světskost. Proto kažte, hlásejte Boží Slovo, abyste se neztratily, ani vy, ani vaši bratři....Buďte věrné a usilujte o JEDNOTU Božích dětí. Co má přijít, nebude snadné žít, neboť lidé a vy budete potřebovat vzájemně se ochraňovat. V čase velkých událostí, pomoc jedněch druhým je to, co vám dovolí pokračovat s vírou.…More
Vyzývám vás, abyste se modlily bez přestání [1Thes 5, 17], aby vás neobklopila světskost. Proto kažte, hlásejte Boží Slovo, abyste se neztratily, ani vy, ani vaši bratři....Buďte věrné a usilujte o JEDNOTU Božích dětí. Co má přijít, nebude snadné žít, neboť lidé a vy budete potřebovat vzájemně se ochraňovat. V čase velkých událostí, pomoc jedněch druhým je to, co vám dovolí pokračovat s vírou. Ochraňuji Boží lid. Svatý archanděl Michael 29.3.2019.
Zedad likes this.
Libor Halik shares this.
Sv. archanděl Michael: Vyzývám vás, abyste se modlily bez přestání
dyk and 3 more users like this.
dyk likes this.
Peter(skala) likes this.
Anton Čulen likes this.