lv.news
20

Vācija: feministiskā liturģiskā deja samitrinās jūsu bikses

Vairāk nekā tūkstotis gandrīz tikai vecāku sieviešu, kas piederēja Vācijas katoļu sieviešu organizācijai „KFD”, 2.jūlija "svētceļojumā" piedalījās Betenē,, Minsteres bīskapijā. Viņu feminisma mantra…