Language
21
fil.news

United Nations Patuloy na Nilalabanan ang mga Bata

Ang tema ng 2018 na “World Population Day”, na itinaguyod ng United Nations noong 1989, ay: "Ang Pagpaplano ng Pamilya ay Karapatang Pantao". Ang "Pagpaplano ng Pamilya" ay isang pinagandang termino…