vi.news
54

Benedict XVI công bố lời cầu nguyện: "Đức tin đang bị đe dọa"

Đức tin Công giáo "đang bị đe doạ bởi một sự yếu đi, thứ đã khuất phục đức tin theo tiêu chuẩn của thế giới và do đó làm mất đi sự vĩ đại của nó," Benedict XVI đã viết (ngày 8 tháng 6, xuất bản ngày …