Language
Zedad
U křtu jsme pomazáni k nesení radostné zvěsti všem lidem. Je to pomazání k prorocké službě.
Zedad
Nejjasnějším světlem pro svět je Pán Ježíš, který se nám dává pod způsobou chleba a vína.
acer
Prorocká služba křesťana je v každé době těžká, ale velmi záslužná.