pch24.pl

Tradycja apostolska - PCh24.pl - Prawa Strona Internetu. Informacje z życia Kościoła i prawicowa …

Wszechmocny Pan dał apostołom upoważnienie (głoszenia) Ewangelii. Przez nich poznaliśmy prawdę, tj. naukę Syna Bożego. Do nich to Pan powiedział: …