Language
2 6 390
mk2017

Nadzieja poza grób.

Nadzieja poza grób fot. Anna Teler © Ludzie przyzwyczaili się mówić o „święcie zmarłych”, kiedy mają na myśli pierwsze dwa dni listopada. Przyznam, że ten skrót językowy nie razi mnie tak bardzo, …
mk2017
1. Święci nie zastępują nam Boga. Czcząc świętych i ufając w ich pomoc, ostatecznie głosimy zwycięską moc Jezusa Chrystusa.
2. Pomocy świętych nie należy też wyobrażać sobie na kształt ludzkich układów i protekcji.
3. Święty nie jest wszak bardziej miłosierny i hojny niż Bóg.
4. Świętości ogłoszonej przez Kościół w odniesieniu do konkretnych osób nie należy mylić z absolutną doskonałością.
5. … More