Król Maciuś I
To jak by teraz katolikom nakazano być tolerancyjnymi i w pełni akceptować sodomię i przytakiwać jawnemu grzechowi. Coś mi tu nie gra ?
A Wam wszystko pasuje ?
Król Maciuś I
A więc jest to na wskroś świeckie święto na cześć wydarzenia- "Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25. dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.epl.wikipedia.org/wiki/Chanuka"
______
Nijak się to ma do katolickiego Bożego Narodzenia Mesjasza i Odkupiciela naszego słodkiego dzieciątka Jezus zrodzonego w warunkach mocno skromnych.
4 more comments from Król Maciuś I
Król Maciuś I
Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25. dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.epl.wikipedia.org/wiki/Chanuka, kiedy władca Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Żydów do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił Świątynię, umieścił w …More
Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25. dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.epl.wikipedia.org/wiki/Chanuka, kiedy władca Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Żydów do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił Świątynię, umieścił w niej greckie posągipl.wikipedia.org/wiki/Chanuka, utworzył w niej miejsce kultu Zeusapl.wikipedia.org/wiki/Chanuka i zbudował ołtarz, na którym złożył ofiarę dwudziestego piątego kislew 167 p.n.e. (lub według innych źródeł – 168 p.n.epl.wikipedia.org/wiki/Chanuka). Działania Antiocha IV stały się przyczyną wybuchu powstania narodowowyzwoleńczego, zwanego Powstaniem Machabeuszów, na którego czele stanął Matatiasz z rodu Hasmoneuszy z pięcioma synami. Po śmierci Matatiasza dowództwo nad powstańcami objął jego syn – Juda Machabeusz. W trzy lata po zbezczeszczeniu Świątyni przez Antiocha IV powstańcy zwyciężyli Seleucydów i 25 kislew 164 p.n.e. (lub 165 p.n.e.pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka) zdobyli Jerozolimę i odzyskali Świątynię. Juda dokonał jej rytualnego oczyszczenia, ale odnaleziono tylko jeden dzban oliwy zabezpieczonej pieczęcią arcykapłana. Taka ilość powinna wystarczyć na utrzymanie w lampie (ner tamid) płomienia tylko przez jeden dzień, ale płomień utrzymywał się aż przez osiem dni. Święto Chanuka upamiętnia owo wydarzenie – rozpoczyna się 25 dnia kislew i trwa przez osiem dnipl.wikipedia.org/wiki/Chanuka.

Tanach (Biblia hebrajska) nie opisuje zwycięstwa Żydów nad Seleucydami. Zapis tej historii znany jest tylko z deuterokanonicznych Ksiąg Machabejskich. Opisują także ustanowienie świętapl.wikipedia.org/wiki/Chanuka:
Król Maciuś I
Chanuka (hebr. חנוכה) oznacza „poświęcenie”. Stanowi nawiązanie do poświęcenia ołtarza Przybytku (por. Lb 7,1), poświęcenia murów Jerozolimy (Ne 12,27n) czy poświęcenia ołtarza Świątyni (Krn 7,2)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka. Jest nazywana Świętem Poświęcenia (Odnowienia) oraz Dniem Ognia. U Józefa Flawiusza funkcjonuje jako Święto Świateł (hebr. Chag ha-Orim)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka…More
Chanuka (hebr. חנוכה) oznacza „poświęcenie”. Stanowi nawiązanie do poświęcenia ołtarza Przybytku (por. Lb 7,1), poświęcenia murów Jerozolimy (Ne 12,27n) czy poświęcenia ołtarza Świątyni (Krn 7,2)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka. Jest nazywana Świętem Poświęcenia (Odnowienia) oraz Dniem Ognia. U Józefa Flawiusza funkcjonuje jako Święto Świateł (hebr. Chag ha-Orim)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka. Nazwa Chanuka jest także tłumaczona jako akronim słowa חנו (chanu = „odpoczywali”) oraz liter כ (kaf) i ה (he), których wartość liczbowa wynosi odpowiednio 20 i 5, co w rezultacie daje znaczenie: „odpoczywali dwudziestego piątego [dnia]”pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka.
Król Maciuś I
Chanuka (hebr. חֲנֻכָּה, zapisywane także: חנוכהpl.wikipedia.org/wiki/Chanuka; jid. חנוכּה Chanuke lub Chanike), Święto Poświęcenia (Odnowienia)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka, także: Dzień Ognia, u Józefa Flawiusza, Święto Świateł (hebr.: Chag ha-Orim)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka – doroczne święto żydowskie trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (według kalendar…More
Chanuka (hebr. חֲנֻכָּה, zapisywane także: חנוכהpl.wikipedia.org/wiki/Chanuka; jid. חנוכּה Chanuke lub Chanike), Święto Poświęcenia (Odnowienia)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka, także: Dzień Ognia, u Józefa Flawiusza, Święto Świateł (hebr.: Chag ha-Orim)pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka – doroczne święto żydowskie trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (według kalendarza żydowskiego). Upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku – chanukiji.
Król Maciuś I
Co to jest to hanuki ?
Bob
Bubel Band - JARMUŁKA - www.youtube.com/watch
Bob
Bubel Band - Kute asy - www.youtube.com/watch
Quas Primas likes this.
szuirad1
Andrzeja Dudy brakuje i jeszcze kilku by sie znalazlo jak Glinski , Gowin itp :)
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
m.rekinek likes this.
PiotrM
PiotrM likes this.