03:49
dorota_m
713

HOSANNA HOSANNA

Hosanna na Wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. www.youtube.com/watchMore
Hosanna na Wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
www.youtube.com/watch