csk.news
451.1K

Vrah Pachamamy organizuje modlitbu proti homosexuálnemu viedenskému kardinálovi

Viedenský kardinál Christoph Schönborn bude v sobotu večer opäť predsedať benefičnému koncertu pre homosexuálov v jeho katedrále. Dietmar Fischer z rakúskej pobočky Human Life International (HLI), …
Joske
Apoštol Petr o Letnicích veřejně promlouval k lidu o Mesiáši. Ukázal cestu těm, kteří byli hluboce zasaženi ve svých srdcích. Není jiné cesty, než činit pokání a skoncovat s hříchem.

…„Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem. “
Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co …
More
Apoštol Petr o Letnicích veřejně promlouval k lidu o Mesiáši. Ukázal cestu těm, kteří byli hluboce zasaženi ve svých srdcích. Není jiné cesty, než činit pokání a skoncovat s hříchem.

…„Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem. “
Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“
Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“
Sk 2:36-39
ľubica
vdaka Bohu, maj odvahu chlapče aj dalej !!!! pripojíme sa k modlitbám
ľubica likes this.
ľubica
ľubica
Libor Halik and 2 more users like this.
Libor Halik likes this.
Christophor likes this.
apredsasatoci likes this.