vi.news
25

Ba điều tôi muốn nói ở Hội đồng Thanh niên - bởi Maestro Aurelio Porfiri

Không nhiều người có thể biết điều này nhưng, trong quá khứ, tôi đã tham gia vào nhiều hội thánh Vatican. Không, tôi chưa bao giờ là một người cha của hội đồng nhưng tôi là người đã đi cùng với những…