prokapitalizm.pl

O. Maksymilian M. Kolbe: Wzrok socjalisty nie sięgnie poza trumnę, czyli Kościół a socjalizm - …

Grodno, przed lutym 1923 Nieraz można usłyszeć pytanie: „dlaczego Kościół potępia socjalizm”? I mnie niedawno to pytanie postawiono. Obiecałem dać …
Po Kolbiańsku... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka