Sarah: "Ne govorim ni jednu riječ protiv Franje"

Kardinal Sarah u svojoj knjizi o celibatu nema niti jedne riječi protiv Franje, rekao je za IlFoglio.it (25. siječnja). "Kako se može reći da se protivim papi Franji?", dodao je. Sarah se bori protiv…