Quas Primas
3299

+ Błogosławiony Pius IX - niezłomny obrońca Kościoła

Błogosławiony Pius IX - niezłomny obrońca Kościoła Data publikacji: 2017-02-07 06:01 Data aktualizacji: 2017-02-07 09:42:00 bł. Pius IX To był najdłuższy - oprócz św. Piotra - pontyfikat w historii …
mariba
Te słowa rozstrzygają pytanie o interpretację „Amoris laetitia"
Spór, jaki toczy się o rozumienie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia" papieża Franciszka został - przez niedzielne czytania - w zasadzie rozstrzygnięty
================================
Ciekawym której niedzieli i wg jakiego kalendarza ???
Ot i posoborowie - herezja goni herezję.
Ogromna trudność z rozumieniem tej adhortac…More
Te słowa rozstrzygają pytanie o interpretację „Amoris laetitia"
Spór, jaki toczy się o rozumienie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia" papieża Franciszka został - przez niedzielne czytania - w zasadzie rozstrzygnięty
================================
Ciekawym której niedzieli i wg jakiego kalendarza ???
Ot i posoborowie - herezja goni herezję.
Ogromna trudność z rozumieniem tej adhortacji wymaga wypowiedzi samego autora.
Czyżby Terlikowski wiedział wszystko lepiej niż kardynałowie? - Coś drgnęło – czterech kardynałów przedstawia dubia w sprawie AL - a może sam zainteresowany autor winien się udać do niego po nauki???
Quas Primas likes this.
Quas Primas
A Franciszek pozwolił by w to piękne święto sprofanowano Bazylikę świętego Piotra!
Podeptał tym godność Maryi, świętego Piotra i wszystkich świętych, nie mówiąc już o prawdziwych katolikach.

Eko-profanacja na Placu św. Piotra w święto NIEPOKALANEJ !!!
--------------------------------------------------------
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny


Piątek, 8 grudnia 1854 roku. …More
A Franciszek pozwolił by w to piękne święto sprofanowano Bazylikę świętego Piotra!
Podeptał tym godność Maryi, świętego Piotra i wszystkich świętych, nie mówiąc już o prawdziwych katolikach.

Eko-profanacja na Placu św. Piotra w święto NIEPOKALANEJ !!!
--------------------------------------------------------
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny


Piątek, 8 grudnia 1854 roku. Ta data już na zawsze będzie kojarzona z pierwszym wielkim dziełem pontyfikatu Piusa IX. Papież, opierając się na Piśmie Świętym i na ciągłym świadectwie Tradycji oraz na mocy nieomylnego Magisterium Kościoła, ogłosił jako dogmat wiary, że Najświętsza Maryja Panna była całkowicie wolna od grzechu pierworodnego, od pierwszej chwili Jej poczęcia.
Quas Primas
Pius IX jest w niebie.
----------------------------------------------
"To był najdłuższy - oprócz św. Piotra - pontyfikat w historii Kościoła... Ten święty urząd sprawowała postać bardzo wyrazista, gorliwy kapłan, wielki czciciel Niepokalanej, tercjarz franciszkański, gorliwy i nieugięty obrońca praw Kościoła i czystości doktryny katolickiej, „więzień Watykanu”. Wielki Papież - błogosławiony …
More
Pius IX jest w niebie.
----------------------------------------------
"To był najdłuższy - oprócz św. Piotra - pontyfikat w historii Kościoła... Ten święty urząd sprawowała postać bardzo wyrazista, gorliwy kapłan, wielki czciciel Niepokalanej, tercjarz franciszkański, gorliwy i nieugięty obrońca praw Kościoła i czystości doktryny katolickiej, „więzień Watykanu”. Wielki Papież - błogosławiony Pius IX. 32-letni burzliwy pontyfikat (1846-1878) wydał wspaniałe owoce - ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Sobór Watykański I z ogłoszeniem dogmatu o Nieomylności Papieskiej, encyklika
Quanta Cura wraz zSyllabusem. Ograniczmy się do tych trzech. Co ciekawe, mają one jedną wspólną cechę - koncentrują się wokół daty 8 grudnia..."
mariba likes this.