Výklad pro Ř 7,1-3: Kristus – konec zákona!

Kristus – konec zákona! V 6. kapitole listu Římanům vidíme, jak nás Bůh vysvobodil od hříchu. V 7. kapitole vidíme, jak nás osvobozuje od zákona. V 6. kapitole je nám ukázána cesta vysvobození z …
apredsasatoci likes this.