Language
85
nl.news

Vader Frank Phillips - Valse beschuldigingen weerlegd

Op 16 maart werd vader Frank Phillips, de overste van de Canons Regular van Sint John Cantius in Chicago, V.S., door het aartsbisdom verwijderd als voorganger van de Sint-Jan Cantiuskerk nadat hem […
Write a comment