nl.news
77

Poolse seminarist gewijd op zijn sterfbed(video)

Broeder Michał Łos werd op 24 mei in het Oncologisch Ziekenhuis van Warschau gewijd. Łos behoort tot de gemeenschap van Don Orione, gesticht in Italië. Hij zat in zijn laatste jaar theologie, toen …