30:48

Záhrada Panny Márie 4/5

Mariánske Kňazské Hnutie -don Stefano Gobbi na Slovensku, september 1996.