ZBM
144

Zdrada dyplomatyczna rządzących elit - MacGregor

MacGregor - J-23 na angielskiej prowincji 17.05.2019 W chwili zagrożenia zewnętrznego, rolą rządzących elit jest mówić prawdę narodowi i wzmacniać czujność, a nie ją usypiać. Będę się powtarzał, …
Anieobecny likes this.