csk.news
8450

Apostáza pokračuje: ďalšie dve nemecké diecézy predstavujú Protestantské Sv.Prijímanie

Radikálni biskupi Gerhard Feige z Magdeburgu a pro-homosexuálny Franz-Josef Bode z Osnabrücku predstavia [kacírske] medzi-prijímanie, informuje nemecký biskupský web katholisch.de (3. júla). Feige …
Zedad
Pastor - protestant nepřijímá svátost kněžství v posloupnosti podle řádu Melchisedechova. Pastor neslouží mši svatou.
Zedad
Muž, který přijme svátost kněžství již nemůže v ŘKC přijmout svátost manželství.
2 more comments from Zedad
Zedad
Muž, který přijme svátost kněžství, tak tato svátost je nesmazatelná a trvalá. I když známe doby, kdy kněží byli ve vězení, v uranových dolech a nebo také byli exkomunikovaní z mocí Církve, tak platí, že pokud kněz přijme svátost kněžství, je to trvalé nesmazatelné neviditelné znamení Boží milosti.
Zedad
A jak to probíhá, když protestant pastor přijímá svátost kněžství. To neznám!
Dada Miluška
Príjmanie protestantom dávajú katolícky kňazi, alebo protenstanský kňazi?
Zedad
Hoki v tom má hokej.
Zedad
Jasně, protestant se modlí a modlitba je živý vztah s Bohem. Hovoří se však o přijímání Těla a Krve Páně, pod způsobou chleba a vína a tady pozor--------může jít o pýchu, my motivy neznáme-----tak já si ten chléb přijmu, to placebo si přijmu, to já jsem ten stojící v pravdě------no a neuznám-li Boží moc se nám dát pod způsobou chleba a vína a ještě se tomu vysmát, ponížit, zneuctít-----tak to už …More
Jasně, protestant se modlí a modlitba je živý vztah s Bohem. Hovoří se však o přijímání Těla a Krve Páně, pod způsobou chleba a vína a tady pozor--------může jít o pýchu, my motivy neznáme-----tak já si ten chléb přijmu, to placebo si přijmu, to já jsem ten stojící v pravdě------no a neuznám-li Boží moc se nám dát pod způsobou chleba a vína a ještě se tomu vysmát, ponížit, zneuctít-----tak to už je ten člověk, který přijímá, ten protestant a Bůh. Může tam být hloupost, neznalost, tak to je něco jiného. Ale jakože já jdu a přijmu si, co vy mi můžete, no nevím...
One more comment from Zedad
Zedad
Motivy protestantů neznáme. Protestant pravděpodobně nerozpoznává, že přijímá Tělo a Krev Ježíše Krista, pod způsobou chleba a vína.
Kdo nerozpozná, že přijímá Tělo a Krev našeho Pána, přijímá sám sobě odsouzení. Eucharistie je dar. Člověk přijetím daru eucharistie uznává Boží moc, sílu, svatost a vznešenost. Bůh má dost moci se nám dát pod způsobou chleba a vína. Ten, kdo to nerozpozná, přijímá …More
Motivy protestantů neznáme. Protestant pravděpodobně nerozpoznává, že přijímá Tělo a Krev Ježíše Krista, pod způsobou chleba a vína.
Kdo nerozpozná, že přijímá Tělo a Krev našeho Pána, přijímá sám sobě odsouzení. Eucharistie je dar. Člověk přijetím daru eucharistie uznává Boží moc, sílu, svatost a vznešenost. Bůh má dost moci se nám dát pod způsobou chleba a vína. Ten, kdo to nerozpozná, přijímá sám sobě odsouzení.