vi.news
373

Burke: Phải chăng Francis đang coi các Hồng y Dubia là "những thằng khờ"?

Dubia mà Giáo Hoàng Francis từ chối trả lời, là "những câu hỏi rất cơ bản", Hồng y Raymond Burke giải thích sau buổi nói chuyện ngày 27 tháng 4 tại Bratislava, Slovakia. Burke nhận xét, "Nếu các …