stosowna likes this.
olek19801
Żydostwo niszczy nam Kościół, deprawuje dusze i tylko nieliczni kapłani nie boją się mówić prawdy. Dlaczego dziś szeroko pojęte duchowieństwo nie rozumie swego posłannictwa? Dlaczego nie chcą ryzykować własnym życiem, aby wykrzyczeć prawdę?

Jak to możliwe, że media toruńskie zbratały się z wrogimi środowiskami i podtrzymują mit fałszywego papiestwa??? Przecież nie może być DWÓCH PAPIEŻY!!! JEDE…More
Żydostwo niszczy nam Kościół, deprawuje dusze i tylko nieliczni kapłani nie boją się mówić prawdy. Dlaczego dziś szeroko pojęte duchowieństwo nie rozumie swego posłannictwa? Dlaczego nie chcą ryzykować własnym życiem, aby wykrzyczeć prawdę?

Jak to możliwe, że media toruńskie zbratały się z wrogimi środowiskami i podtrzymują mit fałszywego papiestwa??? Przecież nie może być DWÓCH PAPIEŻY!!! JEDEN Z NICH JEST FAŁSZYWY.

Moim zdaniem lęk ogarnął tych, którzy mają możliwość, aby głosić prawdę. Lęk i chęć "świętego spokoju", oziębłość i niedbalstwo w pogłębianiu nauki sprzed SW II, spolegliwość dla krzyku świata zamknęła usta duchowieństwu. Utracili wiele z darów Ducha Świętego. Wybrali poprawność nowomody według praw zdeprawowanego laikatu.

Mam żal do ojca Rydzyka - za cenę utrzymania mediów nie powie ludziom jaka jest przerażająca rzeczywistość. Czy zaklinanie tej rzeczywistości powstrzyma prześladowania katolików? Prawdę bronili przed nami ludzie prości, nie mający radia i telewizji. Przecież grzech zaniedbania woła o pomstę do nieba - wszak to zdrada! Za kryzysem w KK stoją konkretne osoby, środowiska, nacje!
Quas Primas likes this.
Chcą światowego spokoju, boją się mówić> Aż dziw, że nie boją się wiecznego potępienia.
olek19801 likes this.
olek19801 and one more user like this.
olek19801 likes this.
Tymoteusz likes this.
Tymoteusz
Słusznie nas ostrzega Ks. Michał Woźnicki przed perfidią żydowską. A na czym ona w tym wypadku polega? Na tym, że w rozmowach żydów i przedstawicieli Kościoła rozmawiają żydzi z żydami, czyli swoi ze swoimi. Tak więc jako katolicy niestety nie możemy ufać naszej „polskiej” hierarchii kościelnej, nie mówiąc już o całkowicie skompromitowanej hierarchii watykańskiej na czele z biskupem Rzymu.

More
Słusznie nas ostrzega Ks. Michał Woźnicki przed perfidią żydowską. A na czym ona w tym wypadku polega? Na tym, że w rozmowach żydów i przedstawicieli Kościoła rozmawiają żydzi z żydami, czyli swoi ze swoimi. Tak więc jako katolicy niestety nie możemy ufać naszej „polskiej” hierarchii kościelnej, nie mówiąc już o całkowicie skompromitowanej hierarchii watykańskiej na czele z biskupem Rzymu.

Poniższy film jest niejako symptomatycznym przedstawieniem faktu rozmów swoich ze swoimi:
Święta styczniowe
olek19801 and one more user like this.
olek19801 likes this.
Quas Primas likes this.