vi.news
32

Nhạc cụ khiếm nhã làm phụng vụ mất thiêng - bởi Maestro Aurelio Porfiri

Chúng ta ngày nay không sống trong một nền văn hóa thiêng liêng. Văn hóa của chúng ta không thấm nhuần sự linh thiêng. Người Israel sống trong hoàn cảnh rất khác. Lời mời của Thi thiên 150 để chơi …