terebene
Co to tu je za sebranka... to nepochopím. Představení všech možných sekt v rámci křesťanství?
Hned první komentář - román vystavený na tom, že prý brazilský kněz řekl, že existuje špatná a dobrá Svatá stolice.
Kněz ovšem ve videu správně rozlišuje, co Svatá stolice je, a není, tedy je jen jedna. Zednářstvo nikdy nepatřilo ani patřit ke svaté církvi nebude, je to církev satanova.
Libor Halik
TITULKY K VIDEU 0:00
Ahoj! Srdečně zdravím všechny drahé přátele tohoto kanálu Radio Rosa Mística Colombia. Dnes mám příležitost hovořit s don Renato Dornellesem, člověkem, který je dobře znám na sociálních sítích,
0:14
kněz a úžasná osobnost. Nyní jsme u něj doma v Teutonii, Brazílii, a chceme prohodit pár slov. Někteří lidé, done Renato - vítejte na tomto kanále, chtějí vědět, jaký byl důvod …More
TITULKY K VIDEU 0:00
Ahoj! Srdečně zdravím všechny drahé přátele tohoto kanálu Radio Rosa Mística Colombia. Dnes mám příležitost hovořit s don Renato Dornellesem, člověkem, který je dobře znám na sociálních sítích,
0:14
kněz a úžasná osobnost. Nyní jsme u něj doma v Teutonii, Brazílii, a chceme prohodit pár slov. Někteří lidé, done Renato - vítejte na tomto kanále, chtějí vědět, jaký byl důvod vaší exkomunikace
0:34
a kdo ji udělil. -Podej mi ten obraz. Já jsem si to zarámoval, pro mě to je nejprestižnější titul mého života. -Vyznamenání. -Mám hodně dimplomů, kterými bych se mohl chlubit, některé jsou velmi hodnotné,
0:55
udělené svatou církví. Ale tento je ten, který mě opravdu nejvíce šlechtí. Vydal jej don Jaime Spangler. -Arcibiskup z... -On je arcibiskup Porto Alegra, mé diecéze.
1:08
Ten příběh je celý komplikovaný, protože jsme se viděli jen jednou jedinkrát, on sám přijel. Tady je ten důvod, pro který mě exkomunikoval: "Za vyprovokování averze u věřících vůči Svatému stolci."
1:38
Averze u věřících vůči Svatéme stolci. Co to znamená? -Chci objasnit na prvním místě, že jsem synem svaté církve katolické. Od ní jsem přijal víru a veškeré vzdělání. A věřím a vyznávám vše,
1:58
co svatá církev věří a vyučuje. Nemám své vlastní myšlení. Předkládám a hlásám to, co jsem se naučil ve svaté církvi. Právě v ní jsem se naučil poznávat,
2:16
co patří do církve, a co je mimo ni. Ve svaté církvi jsem se naučil chovat úctu ke svatému otci, a vždy jsem byl velmi horlivý obránce toho, co nás vyučoval skrze své magisterium.
2:37
Takto jsem bránil mnoho otců biskupů, Jana Pavla II., Ratzingera - Benedikta XVI., bránil jsem papeže církve, její magisterium, její víru, Písmo svaté. Tímto způsobem jsem se naučil rozlišovat,
3:00
co je katolické učení, a co není, a co je apoštolský stoloc, a co je stolec heretický a schizmatický. A takto je velmi jednoduché poznat, že nynější svatý stolec již nezastává katolická stanoviska,
3:27
nenaplňuje ony požadavky, kterými se prokazuje svatý stolec. Takže já jsem se nikdy neobrátil a ani se neobrátím proti Svatému stolci. Ve skutečnosti budu stále hájit jak Svatý stolec,
3:45
tak svatou církev. Cokoli, kde najdu víru církve. Právě papežství a celá církev jsou dnes přepadené, rozdělené a ničené tím, co někteří chtějí prezentovat jako apoštolský stolec.
4:04
Všechno to, co jste právě řekl, je zahrnuté v prohlášení, které bylo vydáno před pár hodinami ve spolupráci s otcem Minutellou a dalšími kněžími, kteří ho podepsali. Co pro vás znamená návštěva otce Minutelly?
4:24
Bylo to pro mě velmi emotivní. Byla to velká čest jej přivítat, stejně jako vás, a konkrétně tebe, každý den tě sleduji na internetu, ale nikdy jsem tě neměl takto před sebou.
4:39
Určitě mě to těší a cítím radost, protože se můžeme vzájemně podpořit a ujistit o tom, že svatá církev katolická, s velkým zájmem o svou víru, přetrvává: Nejsem to jen já se svou malou komunitou,
4:55
ale existuje také v Kolumbii, v Itáli - to je zvláštní, že? Jsme ti, kdo se nebojí veřejně vystoupit, bráníme církev a snažíme se ji zachránit - tak jako si to přeje náš Pán.
5:14
Lidé to chtějí slyšet přímo od vás: Jsou v této chvíli špatně všechny mše latinského obřadu? -Podívejme, ta otázka se týká modlitby UNA CUM. Je to už pradávnou tradicí církve,
5:36
svatá církev nikdy nedovolila, aby se její věřící chodili modlit s heretiky a schizmatiky. Církev konkretizovala tyto svoje zvyky v kodexu Kanonického práva, a to pod názvem Communicatio in Sacris.
6:03
Ve chvíli, kdy - a to je důležitý detail - sílí hereze a schizma, v té chvíli musí být pravá církev daleko rozhodnější, daleko více musí usilovat o potlačení těchto herezí. My dnes musíme upozorňovat věřící,
6:21
připomínat jim, že svatá církev vždy zakazovala, upadajíc tak do těžkého hříchu, modlit se UNA CUM s heretiky a schizmatiky. Teď se ale můžeme ptát, kdo ve skutečnosti v církvi neslaví UNA CUM
6:40
s tím největším heretikem a největším schizmatikem, který se jmenuje Jorge Mario Bergoglio neboli antipapež Francisco. Kdo v novém obřadu Pavla VI. slaví římský kánon v jednotě s Franciskem, jako by on byl papež,
6:57
nachází se ve schizmatu a herezi. Tedy můžeme najít velmi málo těch, kteří výslovně vyjadřují, že nejsou v této prokleté jednotě. -Já chodím v Kolumbii v Bogotě na jednu mši, kde ho nejmenují.
7:15
Jestliže se tvůj kněz nemodlí UNA CUM Francisco, zůstává v jediné katolické církvi, jediné církvi Kristově, a proto ta mše je nejen platná, ale i zákonná. Zatímco ty ostatní jsou platné
7:29
- u většiny věřím tomu, že můžeme říci, že jsou platné -, ale jsou nezákonné, protože jsou slaveny v jednotě s heretiky a schizmatiky. - To je to, co lidé chtějí vědět,
7:46
kdy je mše svatá neplatná, a kdy je nezákonná. -Platnost je dána esencí, podstatou věci. Zákonnost se týká morálky, dobroty, krásy věcí. Pokud řeknu, že tento chléb už není chléb,
8:17
ale Ježíš v eucharistii, ve své oběti, mluvím o esenci věci. Teď když k této esenciální proměně darů přistupuji tak, že nevzdávám Bohu chválu, a nezúčastňuji se té samé víry, která mění
8:36
podstatu chleba a vína, nepřidávám k ní katolickou víru a chválu, která Bohu patří, tak Boha urážím. -Děkuji, done Dornelles. Vy jste mluvil o pomalém schizmatu, ne? -Ne, pomalém ne. -Které má etapy...
8:58
Ne, ne, ne, já takto nemluvím, schizma už je dokonané. Už je skutečné. -V tom včerejším prohlášení... -V Amoris Laetitia... nebo jinak:
9:11
Už v Evangelii Gaudium, první apoštolské exhortaci napsané a podepsané Franciskem, jsem byli avizováni, že se nacházíme před ničitelem papežství a církve. Ne na synodě o rodině. To už byl úkon ničení,
9:32
který byl důsledkem předchozího. Ale schizma je zde zdokumentované, a proto dokonané. Tady se heretik plně odkryl. Není třeba čekat nic dalšího. Není třeba čekat na Pachamamu. Stačí si přečíst Amoris Laetitita.
9:49
Apoštolská postsynodální a-masonská exhortace měla vyjít v tyto dny. Avšak kvůli knize Benedikta XVI. a kardinála Saraha byla odložená a objeví se v první polovině února.
10:11
Myslíte si, done Renato, že Bergoglio zůstane věrný těm třem bodům, které synoda žádá, viri probati, ženy kněžky a amazonský obřad? Nacházíme se v Bra- zílii, což je země s největším amazonským územím.
10:34
On, aby mohl udržet zdání kontinuity s tradicí církve, bude dále podvádět. Nemůže mluvit takto otevřeně. Musíme ale pochopit jednu věc. A to, že jím podepsaný dokument je jenom pohonem té revoluce,
10:53
kterou on živí mimo dokument a kterou hlásal dříve. Potom už jenom přitvrzuje. Nemáme se ptát, kolik diecézí například četlo Amoris Laetitia. Spíše se musíme ptát, jaká je praxe s podáváním eucharistie
11:14
znovu sezdaným. S podáváním přijímání bez problémů homosexuálům, kteří spolu žijí. Bergoglia nezajímá dokument. Bergoglia zajímá destrukce víry, destrukce církve. Takže on je spokojený, když nějaký kněz
11:26
v posledním koutě světa ničí církev s ním. I když dokument se potom zdánlivě tváří mírněji. -Jsme v Brazílii, v zemi, která je kolébkou teologie osvobození. Poprosím vás o stručný názor.
11:50
Nemám názor na teologii osvobození... Stačí si vzít spisy papeže Ratzingera, Jana Pavla II. - nejde o nic jiného než o komunismus převlečený za náboženství.
12:10
Don Renato, moc vám děkuji za přijetí tohoto pozvání. -Bylo mi potěšením. -Lidé teď očekávají vaše požehnání.
12:37
-Běžte v pokoji.
12:38
-Moc děkuji don Renato, děkuji také vám, drazí přátelé této stanice Radio Rosa Mística Colombia - "Láska Panny Marie přímo do tvého srdce" aneb šest let, skoro sedm, nasazeni na obranu zdravé katolické nauky
Zedad
Theo ty jsi chvilku u adventistů, a pak jsi v Pidhirkách
Theodorá-Máriá
Všude kde ke mně promlouvá Trojjediný Bůh,
osvěcuje moji mysl,moje srdce a uschopňuje
k dílu pro,které mě stvořil.

Co tobě Zedadu v tom brání si sám odpověz.
Věda ve spasení • prof. Dr. Walter Veith
Theodorá-Máriá
Dle koment. pod videem na Yut. mají v Brazilii jednu přednost, že všechno to svinstvo z vatikánu nemají ještě ve farnostech v praxi.
Zdá se však ,že ještě nechápou začátek všeho odpadu řkc, čímž je
NOstra aetate, dále výklad Písma Svatého Historickokritickoumetodou
kdy se popírají, zázraky , dokonce i Zmrtvýchvstání ect. Znám to velmi
dobře to jejich kvákání přímo z farnosti. Proto jsem odešla…More
Dle koment. pod videem na Yut. mají v Brazilii jednu přednost, že všechno to svinstvo z vatikánu nemají ještě ve farnostech v praxi.
Zdá se však ,že ještě nechápou začátek všeho odpadu řkc, čímž je
NOstra aetate, dále výklad Písma Svatého Historickokritickoumetodou
kdy se popírají, zázraky , dokonce i Zmrtvýchvstání ect. Znám to velmi
dobře to jejich kvákání přímo z farnosti. Proto jsem odešla. Druzí farníci
říkali: víš to musíš jedním uchem tam a druhým ven.
Bláznivý národ, nechám šlapat po Božím Synovi a jeho Životu a dovolím
aby mládež byla ve VÍŘE hnána pochybnostmi?
Takové společenství
víry s papežem z Vatikánu si nechte , to je pro ty co mají oči a nevidí,
mají uši a neslyší, mají ochablý rozum
z heretického požehnání
svých odpadlých farářů a odpadli od Trojjediného Boha, ani to netuší.

p.s. DVK byl dle mého mínění velkým požehnáním, schválili ho všichni
tradiční preláti. Přehlédli synkretismus v Nostra aetate, přehlédli výklad
Bible skrze HKT----z toho vidět že Svatý Duch se už z řkc vytrácel, nebyl

VŮDCEM MYŠLENÍ koncilních otců-byla nutná změna.


Mše svatá je OK, po nepatrných úpravách, má být v rodném jazyku!!!
Lola123456
V Cirkvi sú všetky potrebné milosti potrebné ku našej spáse: sv. spoveď, sv. prijímanie, pomazanie nemocných, plnomocné odpustky atď. Kto sa odlúči od Cirkvi príde o túto milosť pomáhajúcu a vystaví sa riziku, že ho bude satan vláčiť kade-tade.
Peter(skala)
Dakujem za zaujimavé video: v ňom je vidieť ako zmýšľa a hovorí schizmatický kňaz (v tomto prípade o.Renato ) a to na 3min:15 sekunde. Vysvetluje prečo ho miestny arcibiskup exkomunikoval a dôvod uvádza, že poburuje veriacich proti Svätej Stolice.

Potom sa priznáva, že neuznáva súčasnú Svätú Stolicu kvôli udajnemu heretickemu učeniu.

TU sa treba zastaviť a poriadne sa zamyslieť nad tým ako …More
Dakujem za zaujimavé video: v ňom je vidieť ako zmýšľa a hovorí schizmatický kňaz (v tomto prípade o.Renato ) a to na 3min:15 sekunde. Vysvetluje prečo ho miestny arcibiskup exkomunikoval a dôvod uvádza, že poburuje veriacich proti Svätej Stolice.

Potom sa priznáva, že neuznáva súčasnú Svätú Stolicu kvôli udajnemu heretickemu učeniu.

TU sa treba zastaviť a poriadne sa zamyslieť nad tým ako zmýšľa a odôvodňuje tento kňaz svoje heretické zmýšľanie. Totižto hovorí že uznáva Svätú Stolicu ale len pokiaľ nešíri herézy.

Lenže práve toto je heréza - myslieť si resp.tvrdiť, že Svätá Stolica môže byť heretická.

Prečo?
Lebo je "Svätá" - to je jednoduchá odpoveď pre tých, ktorý rozumejú slovu "svätý" a predsa to treba rozobrať. Sväté nemá chybu, nemá škvrnu hriechu, je vyňaté z omylu, aby človek mal istotu že to, čo je svätá môže užívať a budovať na tom svoju vieru, lásku, nádej ...

Ježiš ustanovil Svätú Cirkev, Svätý Stolec, Sväté Magistérium, aby s v tomto posvätnom mieste mohli budovať svoju vieru na pevnom základe.

Svätý Stolec je zároveň sväté Magisterium, lebo charakterizuje oficialnu nauku Cirkvi, ktoru vyhlasuje ex-cathedra takým spôsobom, že to deklaruje písomne prostredníctvom dokumentov, aby bolo každému zrejmé, čo Cirkev učí neomylne.

Nemýlme si Svätý Stolec len s jednotlivými osobami resp. s názormi jednotlivcov, ktorí pôsobia v Rímskej Rote, či vo Vatikanskych Kongregaciach. To su inštitucie ľudské aj ked s božskou autoritou, avšak vyjadrenia jednotlivcov týchto inštitucii nemusia mať vždy záväzný a hlavne neomylný charakter. Dokonca ani dokument spomáínaných Kongregacii nemsuí mať zaväzný charakter pre veriacich, pokial nie je podpísaný pápežom.

Neomylnosť a záväznosť dokumentu sa prejavuje až vtedy, ked je pápežom schvalený (dokument) a nie bez jeho suhlasu. Svätý Stolec nie je svätým len preto, že jeho sučasťou su osoby s poväsťou svätosti, ale hlavne preto, že tvorí jednotu a podmienky pre vyhlasenie oficialneho učenia Cirkvi.

To však musí spájať pomienka neomylnosti: Dekret pápeža alebo osôb ktoré sú súčasťou Svätej Stolice so suhlasom pápeža. Tieto 2 zložky v jednote. Ako vidíte nejedná sa o samotné osoby ale o jednotu v suhlase pri učení, ktoré sa deklaruje písomne. Ak toto nie je splnené, potom sa nejedná o učenie Svätej Stolice.

Všimnite si, že o.Renato pritom hovorí že existuje Dobrá a Zlá Svätá Stolica - resp. pravdivá a heretická Stolica. To však je výmysel človeka a to podobne ako keby niekto tvrdil že existuje Dobrý a Zlý Svätý Boh. Bud je Svätý a preto Dobrý Boh alebo nie je Svätý a preto je Zlý boh.

Svätá Stolica je vždy dobrá a neomylná, len ludia maju zlu predstavu o Nej, ked sa vyjadruju o nej ako o niečom zlom-hriešnom.
Dada Miluška
Zo životopisov Pápežov vieme, že na Svätom stolci sedeli aj pápeži, ktorí veľmi ublížili RKC.Preto je potrebné vedieť, že aj pápež je omylný.