35:12
Coburg
288

Matka všetkých nás

Vyhlásenie hory Zvir za pútnické miesto