+

WSZYSCY, KTÓRZY MÓWIĄ PRAWDĘ, NARAŻAJĄ SIĘ NA GNIEW OJCA KŁAMSTWA I SŁUG JEGO !