Hồng Y khờ dại của Vatican so sánh Bộ trưởng Salvini với "Những kẻ phá thai"

Quan Phát Chẩn (Papal Almoner), Hồng y Konrad Krajewski của Giáo triều, đã so sánh Bộ trưởng Nội vụ Ý nổi tiếng, Matteo Salvini, với những kẻ phá thai và những kẻ độc tài. Giải thích với IlMessagge…