Language
MilanJan

Kedy ľudia budú rozlišovať to čo je od BOHA a to čo je zo sveta, kde knieža tohto sveta má svojich …

dielnasj.blogspot.sk/search/label/CIRKEV Veľký posun vpred urobia ľudia, ak vôbec začnú rozmýšlať v súvislostiach, kým teda ešte nechcú prosiť BOHA o rady , alebo ako je to s tou privezenou demokraci…