09:07

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy proponuje KARTĘ POLSKIEJ RODZINY! N...

Głównymi założeniami Karty Polskiej Rodziny są: Wycofanie się z Konwencji Stambulskiej, zakaz indoktrynacji dzieci i młodzieży przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów bez zgody rodziców, …More
Głównymi założeniami Karty Polskiej Rodziny są: Wycofanie się z Konwencji Stambulskiej, zakaz indoktrynacji dzieci i młodzieży przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów bez zgody rodziców, zaprzestanie finansowania organizacji LGBT ze środków publicznych, zakaz dla uznania przez państwo związków homoseksualnych za „małżeństwa” oraz dla adopcji dzieci przez homoseksualistów i – zgodnie z art. 48 obowiązującej w III RP konstytucji – potwierdzenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
nczas.com/…/konfederacja-ro…
osdamen likes this.