Language
03:41
826
MILOSLAV

Od nuly na zelené louce

Každý podle svých možností může začít od "nuly" na zelené louce.