Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
nczas.com
mk2017
52

Zakonnicy walczą z księdzem przed świeckim sądem. Domagają się eksmisji konserwatywnego kapłana z …

Dom zakonny wojuje z księdzem przed świeckim sądem. Zakonnicy domagają się eksmisji kapłana z klasztoru przy ul. Wronieckiej w Poznaniu.
--rN-- likes this.
pmichal
woj_tek likes this.
pmichal
woj_tek likes this.
A przed tym kapłanem idzie pycha jego .Pycha i upadek” przyciągnęło tak wielu chętnych i to nie jeden raz. Chrystus idzie za mną gdy czynię dobro. Pokora wyzwala człowieka, dlatego trzeba wyzbyć się pychy i ćwiczyć pokorę.
pmichal
Dzisiaj o godz. 10 rozprawa. Proszę o modlitwę w intencji tego kapłana
wobroniemszy.pl/ks-michal-wozni…
Weronika....S likes this.
pmichal
pmichal shares this.