vi.news
88

Giáo hoàng Francis và các phù thủy của ông

Trong chuyến bay ngày 7 tháng 5 từ Bắc Macedonia đến Rome, Giáo hoàng Francis đã trả lời cho câu hỏi rằng từ đâu mà ông tìm thấy sức mạnh cho công việc của mình, "tôi không đi tìm thầy phù thủy." …