Language
49 1 1.5K
tahamata

Zbóje

Belgijski znaczek pocztowy na rok 2016: biskup (Bonny), rabin (Guigui) i imam (Benhaddou). Z hasłem "Wszyscy równi, każdy inny". ściągnięte z fb More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
VRS 31 paź

Parwusie prawdy wiary:
I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami.
---
II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piekłem krytykujących posoborowie i jego owoce.
---
III. Są trzy Osoby Boskie, chyba że przeszkadza to w międzyreligijnym dialogu - wtedy patrz: pkt 1.
---
IV. Syn Boży stał się człowiekiem po to żeby wprowadzić zapowiedzianą w raju wolność religijną. …
More
ZBM 10 lis 2015

Kim tak bardzo wyjątkowym jest biskup Bonny, aby go Belgia upamiętniła na znaczkach pocztowych?

Otóż Bp Johan Bonny z Antwerpii w Belgii wzywa Kościół do uznania związków homoseksualnych.

Jego zdaniem Kościół powinien pójść tu za przykładem państwa, które akceptuje "różnorodność".

Więcej: www.fronda.pl/a/biskup-z-belgii…

..
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z …
More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
Ekumeniczny Asyż

Wymogi Pierwszego Przykazania Bożego

„Czy brałem udział w nabożeństwach i zgromadzeniach innych wyznań?”(z rachunku sumienia przed spowiedzią zamieszczonego w katolickiej książeczce do nabożeństwa).

Kościół Katolicki nie organizuje żadnych obchodów ku czci innych religii. To tylko pomysł pewnych ludzi – sprzeczny z wiarą katolicką.

Katolik nie bierze udziału w żadnych … More
Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.


6. Łaska Boża jest do zbawienia konie… More
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale … More
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z …
More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzinędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Prze… More
VRS 31 paź

Parwusie prawdy wiary:
I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami.
---
II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piekłem krytykujących posoborowie i jego owoce.
---
III. Są trzy Osoby Boskie, chyba że przeszkadza to w międzyreligijnym dialogu - wtedy patrz: pkt 1.
---
IV. Syn Boży stał się człowiekiem po to żeby wprowadzić zapowiedzianą w raju wolność religijną. …
More
Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp,

iż Słowo, które ciałem się stało,

ma zawsze to samo prawdziwe ciało ludzkie, w którym Bóg, Słowo, z Dziewicy się narodził,

w którym był ukrzyżowany i w którym umarł,

w którym zmartwychwstał i wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga,


w którym także przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

(Św. Fulgencjusz, Biskup Ruspe, O wierze do Piotra… More
Człowiekiem odstępcą, mężem nieużytecznym jest nazywany ten, kto odwróciwszy się od prawdy wiary, zwraca się do fałszu wiarołomstwa.

(Św. Bonawentura).
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z …
More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

More
Aktualne poważne pytanie

Swego czasu dość szerokim echem odbiły się w Kościele i w mass mediach słowa Pawła VI z 1972 r.:

Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd (dym) szatana.

Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie […] Naszą świadomość opanowało zwątpienie. Ono wtargnęło poprzez okno, które wolno … More
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale … More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
Tam, gdzie jest gnój grzechu, mamy mówić: o, jak tu miło pachnie! Tolerancyjnie!
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

More
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kośció…
More
Wszelako Syn Człowieczy gdy przyjdzie, czyż znajdzie wiarę na ziemi?
(Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Łk. XVIII, 8).
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego, to jest


pogan,

żydów,

turków,


i wszystkich kacerzów. (...)

Nauczycielem Kościoła jest Duch Święty; a przeto Kośc…
More
Widzisz jaka jest między twoją (mahometańską) a naszą (chrześcijańską) szczęśliwością [wieczną] różnica?

Nasza szczęśliwość odpowiada szlachetniejszej części człowieka, to jest, duszy:


twoja szczęśliwość odpowiada części pośledniejszej, to jest, ciału;

nasza jest umysłowa,

twoja cielesna;

nasza jest świetlista i jaśniejąca,

twoja mroczna i cuchnąca;

nasza jest wspólna z aniołami w samym… More
Słyszy się nieraz, że to obojętne,

czy kto jest katolikiem,

czy protestantem,

czy prawosławnym,

czy żydem,

byle tylko wierzył w Pana Boga.

Czyżby naprawdę tak było?...

Kto ocalał podczas potopu?...

Korab jest obrazem Kościoła katolickiego, o którym powtórzyć można słowa św. Piotra (Dz. Ap. 4, 12):

"I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom…
More
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale … More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
wacula25@wp.pl
biniobill a dokładnie bo ci 3 i na pewno nie poszli sobie zrobić zdjęcie takie
biniobill
wacula25@wp.pl
Nie zły fotoshop
-----------
Zgadza się. Dzisiaj nawet taki domorosły amator photoshopa taki jak ja może tworzyć niebywałe "cuda" graficzne. Polecam zainteresować się np. darmowym Gimp'em i popróbować. Na własne oczy można wtedy przekonać się, że żyjemy w świecie iluzji.
wacula25@wp.pl
Nie zły fotoshop tak to można wszystko zrobić nawet w środku misia uszatka
Weronika.S
Sygnały formowania jednej światowej religii są coraz bardziej wyraźne, a początek tego, to ekumenizm zainicjowany na SWII i promowany przez papieży posoborowych.
Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.


6. Łaska Boża jest do zbawienia konie… More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

More
tahamata
Oj tam, oj tam... Może parvusy są mniej aktywne, gdy mnie nie ma :)
Oj bardzo brakuje ciebie tahamata do obrony Wiary Katolickiej. Im więcej takich ludzi jak ty tym więcej ust zamyka żydo-masonom posoborowym
tahamata
Wyglądają jakby chcieli udusić nam biskupa
The Last CATHOLIC
modernistae prohibere poniedziałek, 23:40
Trzech "tenorów ",ale tylko jeden z nich dyrygentem
-------------------------------------------------------------
i na pewno nie jest to ostatni kastrat
ZBM
Kim tak bardzo wyjątkowym jest biskup Bonny aby go Belgia upamiętniła na znaczkach pocztowych?
Otóż Bp Johan Bonny z Antwerpii w Belgii wzywa Kościół do uznania związków homoseksualnych. Jego zdaniem Kościół powinien pójść tu za przykładem państwa, które akceptuje "różnorodność".
Więcej: www.fronda.pl/a/biskup-z-belgii…
ZBM
Urabianie Belgów do akceptacji w przyszłości jednej światowej religii antychrysta.
tahamata
Myślę, że belgijscy apostaci chętnie naplują na ten znaczek... Bez względu na stronę.
modernistae prohibere
stanislawp 06:20
-------------------------------------------------------------------------------
Stasiu, zapomniałeś jeszcze o wielkim mani tu
stanislawp
ona
Chciałem Cię tylko uratować przed bezmyslnym oddawaniem czci Allahowi jako prawdziwemu bogu, bo ponoć innego prawdziwego nie znacie po naukach parvusów
Rafał_Ovile
stanislawp "re Na tym forum tydzień temu były silne wykłady grupy postępowej w tym temacie.."
Panie Stanisławie spieszę doprecyzować i apelować o "nie robienie z szamba perfumerii". Mówmy jasno że były to "produkcyjniaki" anty-Trynitarian w postaci "karykaturalnej" teologii.
stanislawp
tahamata 17:45

Co ciekawe, po zamilczeniu/zaparciu się Chrystusa i Ducha świętego
wierzą w tego samego Boga...

--------------

re

Na tym forum tydzień temu były silne wykłady grupy postępowej w tym temacie... prowokowali do uznania Allaha za prawdziwego boga bo muzułmanie mają koran wzorowany na talmudzie...czy cos tam w tym stylu...

Dodać należy że koran obcałowywany jest przez papieży więc… More
tahamata
Co ciekawe, po zamilczeniu/zaparciu się Chrystusa i Ducha świętego
wierzą w tego samego Boga...
modernistae prohibere
Trzech "tenorów ",ale tylko jeden z nich dyrygentem
tahamata
Tak wygląda Pasterz z kolegami. "Wszyscy równi, każdy inny". Kyrie eleison!