nl.news
69

Wordt Humanae Vitae het volgende slachtoffer?

Geruchten circuleren in Rome dat een geheime Vaticaanse commissie paus Paul VI's encycliek Humanae Vitae (1968) evalueert, volgens Marco Tosatti. Deze encycliek bevestigt de katholieke leer in …