christianitas.org

Kontrasty chrześcijańskiej egzystencji | Christianitas. Religia, kultura, społeczeństwo.

Czym różni się chrześcijaństwo od innych religii? Czym różni się chrześcijanin od niechrześcijanina? Co w ogóle znaczy być chrześcijaninem? Czy …
Nieprzejednany Wstecznik
... w tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka